• JJ-1
  • JJ-2
  • JJ-3
  • JJ-4
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4

Dansk klassiker

Jacob Jensen er en av de mest prisbelønnede designerne i verden og har siden starten, for over 50 år siden, designet over 500 produkter. Mest kjent er han for sitt samarbeid med Bang & Olufsen, som han har designet over 200 produkter for. I 1978 hadde han en separatutstilling hos Museum of Modern Art i New York hvor 28 av hans design for Bang & Olufsen var utstilt. Med 15 produkter i museets permanente utstilling er han en av MOMAs mest representerte designere.

I 1990 tiltrådte sønnen Timothy som sjefsdesigner og viderefører nå farens skaperverk til nye generasjoner. Jacob Jensen er ridder av Danneborg og tatt opp på Utenriksministerens liste over Great Danes.